Cumartesi

Ek Bilgi

 • Time 05:00 - 06:00
 • Avatar Avatar
 • Title Hatm-i Şerif
 • Tagline Hatm-i Şerif
 • Time 07:00 - 07:30
 • Avatar Avatar
 • Title Cevşen'ül Kebir ve Meali
 • Tagline Cevşen'ül Kebir ve Meali
 • Cover Image Cover Image
 • Time 08:00 - 08:30
 • Avatar Avatar
 • Title Rahle
 • Tagline K.Kerim'in Kelime Kelime Meali
 • Cover Image Cover Image
 • Time 10:00 - 10:30
 • Avatar Avatar
 • Title Hadis Bahçesi
 • Tagline İmam Suyuti, Camiu's-Sağir
 • Time 11:00 - 12:00
 • Avatar Avatar
 • Title Hayat Dengemiz
 • Tagline Aile
 • Time 12:00 - 12:30
 • Avatar Avatar
 • Title Yasin Suresi ve Meali
 • Tagline Yasin Suresi ve Meali
 • Time 13:30 - 14:00
 • Avatar Avatar
 • Title Siyer-i Nebi
 • Tagline Hz.Muhammed'in (s.a.v.) Hayatı
 • Time 15:30 - 16:00
 • Avatar Avatar
 • Title Rahle
 • Tagline K.Kerim'in Kelime Kelime Meali
 • Time 16:00 - 16:30
 • Avatar Avatar
 • Title Nur İklimi
 • Tagline Risale-i Nur Dersleri
 • Time 22:00 - 22:30
 • Avatar Avatar
 • Title Sevgili Peygamberim (Tekrar)
 • Tagline 365 Günde Sevgili Peygamberim
 • Time 22:30 - 23:00
 • Avatar Avatar
 • Title Hadis Bahçesi
 • Tagline İmam Suyuti, Camiu's-Sağir
 • Time 23:30 - 00:00
 • Avatar Avatar
 • Title Siyer-i Nebi
 • Tagline Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Hayatı
 • Avatar Avatar

Pazar

Ek Bilgi

 • Time 05:00 - 06:00
 • Avatar Avatar
 • Title Hatm-i Şerif
 • Tagline K.Kerim Hatmi
 • Time 07:00 - 07:30
 • Avatar Avatar
 • Title Cevşen'ül Kebir ve Meali
 • Tagline Cevşen'ül Kebir ve Meali
 • Cover Image Cover Image
 • Time 08:00 - 08:30
 • Avatar Avatar
 • Title Rahle
 • Tagline K.Kerim'in Kelime Kelime Meali
 • Cover Image Cover Image
 • Time 10:00 - 10:30
 • Avatar Avatar
 • Title Hadis Bahçesi
 • Tagline İmam Suyuti, Camiu's-Sağir
 • Cover Image Cover Image
 • Time 11:00 - 12:00
 • Avatar Avatar
 • Title Nur İklimi
 • Tagline Risale-i Nur Dersleri
 • Time 12:30 - 13:00
 • Avatar Avatar
 • Title Yasin Suresi ve Meali
 • Tagline Yasin Suresi ve Meali
 • Time 13:30 - 14:00
 • Avatar Avatar
 • Title Siyer-i Nebi
 • Tagline Hz.Muhammed'in (s.a.v.) Hayatı
 • Time 15:00 - 15:30
 • Avatar Avatar
 • Title Rahle
 • Tagline K.Kerim'in Kelime Kelime Meali
 • Time 16:00 - 17:00
 • Avatar Avatar
 • Title Nur İklimi
 • Tagline Risale-i Nur Dersleri
 • Cover Image Cover Image
 • Time 22:00 - 22:30
 • Avatar Avatar
 • Title Sevgili Peygamberim (Tekrar)
 • Tagline 365 Günde Sevgili Peygamberim
 • Time 22:30- 23:00
 • Avatar Avatar
 • Title Hadis Bahçesi
 • Tagline İmam Suyuti, Camiu's-Sağir
 • Time 23:30- 00:00
 • Avatar Avatar
 • Title Siyer-i Nebi
 • Tagline Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Hayatı
 • Avatar Avatar
 • Title Müzik
 • Avatar Avatar

Hicret'in sekizinci yılıydı. Mûte Savaşı'nın üzerinden henüz birkaç ay geçmişti. Allah Resûlü gizli bir sefer hazırlığı içerisindeydi. Kendisi için hazırlık yapmasını istediği hanımı Hz. Âişe de dâhil hiç kimse bunun sebebini bilmiyordu. Bu sırada Hz. Ebû Bekir, kızının yanına gelmişti. Onun da olup bitenden haberi yoktu. Kızının telaşını gören Hz. Ebû Bekir bunun sebebini sormaktan kendini alamadı. Zira bu ani ve gizli hazırlığın nedenini merak ediyordu. Hz. Âişe, “Vallahi bilmiyorum.” dedi. Hz. Ebû Bekir, “Resûlullah bir sefer yapılmasına karar verseydi bize hazırlanmamızı bildirirdi.” dedi.

Hayatın gayesi, yaratılışın mânâsı silinmiş, yok olmuştu. Her şey mânâsız başıboşluk ve hüzün örtülerine bürünmüştü. 

Ruhlar bir şey bekliyor, bir nurun zulmet perdesini yırtmasını içten içe hissediyordu.

O vahşet devrinde kâinat ufkundan bir güneş doğdu. Bu güneş âhir zaman Peygamberi Hz. Muhammmed Aleyhissalâtü Vesselam idi. Tarihin seyrini, hayatın akışını değiştiren bu eşsiz olay, dünyayı yerinden sarsan değişimlerin en büyüğü idi.

İşte insanlığın akıl ve kalbinde düğümlenen "Necisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun?" sorularını, düğümlerini çözüp kâinatın Sahibini ilân ve ispat edecek bir zatın teşrifi sadece insanların ruh ve kalbinde değil, diğer varlıklarda, hattâ cansız eşyada bile yansımasını bulacaktı.

- Doğudan batıya bütün âlemin nurlara büründüğü, İlâhi değişimin tecelli ettiği o gece neler oldu neler?

Yahudi ileri gelenleri ve âlimleri kitaplarında daha önce rastladıkları işaret ve müjdelerin açığa çıktığını gördüler. Kimsenin haberi olmadan en önce onlar bu müjdeyi verdiler.

O gece Yahudi âlimleri semâya bakıp "Bu yıldızın doğduğu gece Ahmed doğmuştur." dediler.(1)

Bîr Yahudi ileri geleni Mekke'de Peygamberimizin doğduğu gece, içlerinde Hişam ve Velid bin Muğire, Utbe bin Rabia gibi Kureyş ileri gelenlerinin bulunduğu bir toplantıda,

"Bu gece sizlerden birinin çocuğu oldu mu?" diye sordu.

"Bilmiyoruz" diye cevap verdiler. Yahudi,

"Vallahi sizin bu ihmalinizden iğreniyorum! Bakın, ey Kureyş topluluğu, size ne söylüyorum, iyi dinleyin. Bu gece, bu ümmetin en son peygamberi Ahmed doğdu. Eğer yanlışım varsa, Filistin'in kudsiyetini inkâr etmiş olayım. Evet, onun iki küreği arasında kırmızımtırak, üzerinde tüyler bulunan bir ben var." dedi.

Toplantıda bulunanlar Yahudi'nin sözünden hayrete düştüler ve dağıldılar. Her birisi evlerine döndüğünde bu durumu ev halkına anlattılar. "Bu gece Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ın bir oğlu doğdu. Adını Muhammed koydular." haberini aldılar.

Ertesi gün Yahudiye vardılar:

"Bahsettiğin çocuğun bizim aramızda dünyaya geldiğini duydun mu?" dediler.
Yahudi "Onun doğumu benim size haber verdiğimden önce midir, sonra mıdır?" dedi.
Onlar, "Öncedir ve ismi Ahmed'dir." dediler.
Yahudi, "Beni ona götürün." dedi.

Yahudi ile beraber kalkıp Hz. Âmine'nin evine gittiler, içeri girdiler. Pegamberimizi Yahudinin yanına çıkardılar. Yahudi Peygamberimizin sırtındaki beni görünce, üzerine baygınlık geldi, fenalaştı. Kendine gelip ayıldığı sırada,

"Ne oldu sana, yazıklar olsun." dediler. 

Yahudi, "Artık İsrailoğullarndan peygamberlik gitti. Ellerinden kitap da gitti. Artık Yahudi âlimlerinin kıymet ve itibarları da kalmadı. Araplar peygamberleriyle kurtuluşa ereceklerdir. Ey Kureyş topluluğu, ferahladınız mı? Vallahi size, doğudan batıya kadar ulaşacak bir güç, kuvvet ve bir üstünlük verilecektir." dedi.(2)

Kâinatın Efendisini dünyaya getiren bahtiyar annenin henüz dünyaya gelmeden görüp gördükleri çok manalıydı. Peygamber Efendimize (asm) hamileyken rüyasında şöyle denmiş: 

"Sen, insanların en hayırlısına ve bu ümmetin efendisine hamile oldun. Onu dünyaya getirdiğin zaman 'Her hasetçinin şerrinden koruması için bir ve tek olana sığınırım.' de, sonra ona Ahmed yahut Muhammed ismini ver." 

Yine kendisinden çıkan bir nurun aydınlığında bütün doğuyu ve batıyı, Şam ve Busra saray ve çarşılarını, hattâ Busra'daki develerin uzanan boyunlarını gördüğünü Abdülmüttalib'e anlatmıştı.(3)

Aynı gece Hz. Âmine'nin yanında bulunan Osman ibn Âs'ın annesinin gördükleri de şöyle:

"O gece evin içi nurla doldu, yıldızların sanki üzerimize dökülecekmiş gibi sarktıklarını gördük."

Evet, bu ulvî anı dile getiren Mevlid'in yazarı Süleyman Çelebi bütün bu hakikatleri şu beytiyle şiirleştirmiştir:

"Hem Muhammed gelmesi oldu yakin
Çok alâmetler belürdi gelmedin."

Rabiülevvel ayının 12. Pazartesi gecesi, yapılan hesaplamalara göre, Miladi takvime göre 20 Nisan'a denk gelen gece idi.

Dünyayı şereflendiren İki Cihan Serveri (asm)'nin üzerini o günün bir âdeti olarak bir çanakla kapattılar. Araplara göre o zaman, gece doğan çocuğun üzerine bir çanak koymak ve gündüz olmadan ona bakmamak âdetti. Fakat bir de baktılar ki Peygamber Efendimizin (asm) üzerine konulan çanak yarılarak ikiye ayrılmış, Efendimiz gözlerini gökyüzüne dikmiş, başparmağını emiyordu.(5)

Evet, bu işaret her türlü küfrün, zulmün, şirkin ve her türlü bâtıl inanç ve âdetlerin parçalanıp yok olması, imanın, nurun ve hidâyetin kâinatı aydınlatması için gönderilmiş bir peygamber idi.

- Aynı gece Kâbe'de tapılmakta olan cansız putların çoğunun başaşağı devrildiği görüldü. 

- Aynı gece Kisra sarayının beşik gibi sallanıp on dört balkonunun parçalanıp yerlere düştüğü öğrenildi.

- Sava'da mukaddes tanınan gölün suyunun çekilip gittiği görüldü.

- Bin senedir yakılan ve söndürülmeyen mecusi ateşinin sönüverdiği müşahede edildi.

Bütün bunlar işaret ve alamettir ki, yeni dünyaya gelen zat ateşe tapmayı, puta tapmayı kaldırıp, Fars saltanatını parçalayarak Allah'ın izni olmadan kutsal tanınan şeylerin kutsallığını ortadan kaldıracaktır.(6)

İşte bu geceye Veladet-i Nebi Gecesi diyor ve onun bütün kalbimizle, ruhumuzla her sene yeniden yâd edip kutluyoruz. Bütün kâinatla bu geceyi karşılayarak onun âleme teşrifine kıyam ediyoruz.

Getirdiği ebedi nura, açtığı saadet caddesine ve sünnet-i seniyyesine yeniden sımsıkı sarılmak ve Mevlid Kandilini vesile ederek ona yeniden biatimizi, bağlılığımızı tazelemek ne yüce bir şeref ve ne büyük bir saadettir.

Yüce Rabbim bizleri sevgili Resulünün şefaatine nail eylesin. Âmin.

Kaynaklar:

(1) İbn-i Sa'd, Tabakat, 1:60.
(2) a.g.e, I/162-163.
(3) Taberî Tarihi, II/125; İbn-i Sa'd, Tabakat, I/102.
(4) a.g.e., I/102.
(5) a.g.e., I/102.
(6) Bediüzzaman, Mektûbat, s.161,162.

Üstad Ali Ulvi kurucu'nun hayatını anlatan "Ulvi Hatıralar" programı hafta içi gün saat 09:00 ve 23:30'da sizlerle.

Tanışalım Yarışalım

Yazan
Kategori Programlar
17 Ara, 2013

Tanışalım Yarışalım Yarışma programı Cumartesi günleri saat 15:00'te Davet Radyo'da

Yavuz POLATER ve Fatih ÇELİK'in sunduğu yarışma programını dinlerken hem bildiklerinizi oekiştirip, bilmediklerinizi öğreceksiniz.

Yarışamay katılmak 0342 325 25 00 veya 0342 325 0606 nolu telefonları arayabilirsiniz. 

Sayfa 8 / 8