Öğeyi Oyla
(0 oy)
  • Ortam
 • yazı boyutu
Miraç Kandili, Üç Aylar, Dua ve Tebrik - Davet Radyo Dinle Miraç Kandili, Üç Aylar, Dua ve Tebrik - Davet Radyo Dinle Davet Radyo
Kategori Blog

Leyle-i Mi’rac ve Miraç Hediyeleri

Yazan Yayınlanmış Mart 10, 2021

LEYLE-İ Mİ’RAC
‘’Bir gece, kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir.’’ (İSRA / 1)


Mi’rac; sözlükte ‘’ yukarı çıkmak, yükselmek ‘’ manasında olan ‘’uruc ’’ kökünden türemiş bir isimdir. Mi’rac kelimesi; yükselme vasıtası anlamında olan bir kelimedir. Recep Ayının 27. gecesi olan bu mübarek gece hicretten 17 ay önce, Mekke’de gerçekleştiği rivayet edilmiştir. ‘’Mi’rac meselesi erkân-ı imaniyenin esaslarından sonra terettüp eden bir neticedir. Ve erkân-ı imaniyenin nurlarından bir nurdur. ‘’

Miracı bu kadar önemli kılan ve kadir gecesinden sonraki en mühim mübarek bir gece sayılan, bu mühim hadisenin arkasındaki, azim hikmet ve sırlar öyle makamlar taşıyor ki, Hz. Ebu Bekir efendimizi, nübüvvetten sonra ki en yüce makam olan, Sıddıkiyet makamına taşımıştır.

Bu mübarek gecede yaşanan her hadisenin haberini, bizzat peygamberimiz bizlere anlatmış, arkasındaki azim hikmetleri, manaları ve sırları bizlere işaret ederek müminlerin imanlarına kuvvet vermiş, mülhidleri ise daha da körleştirmiştir. Bu seyahatte Cenab-ı Allah saltanat-ı rububiyetinin dellalı ve marziyatı ilahiyenin mübelliği olan rasulünü, bütün Enbiyalara İmam-ı Mürsel’in kılmış. Semavatta ve arzda berk gibi gezdirip, rububiyetinin haşmetini gösterdikten sonra, onu makamların en yücesi olan kab-ı kavseyn makanına çıkarmış, varlığının birliği ve tekliği ile kelamına ve rüyet-i cemaline mazhar eylemiştir.

Her şeyi yoktan yaratan Halık-ı külli şey; yaratmış olduğu her varlığın, zatının bir ve tek olduğunun tecellilerini göstermek için, Yeri ve Gök’ü birbirine bağlayan miraç hadisesiyle, Ferd-i Mümtaz olan Habibi Zişan’ını, bütün insanlık namına kendine muhattab kabul edip, asıl maksadının ne olduğunu ona bildirerek, bizlere ulaştırması namına, mühim sırlar taşımaktadır.
İşte bu mübarek gecede peygamberimiz; Dinin Direği olan ve Müminin Mi’rac’ı sayılan namazı, insanlığa hediye getirmiş. Bakara suresinin son iki ayeti ve İsra suresinin 22-39. Ayetleri arasındaki öğütleri, müminlere düstur eylemiş. Allah’a hiç bir şeyi ortak koşmayanların; cennete gireceğini vaat etmiş. İyi amele niyetlenen kişinin, onu yapmasa bile, sevap kazanacağı, kötü düşünen kişi; eğer onu yapmazsa günah yazılmayacağı müjdesi verilmiş. O anı mubarekeyi yâd ettiğimiz her namazın ahirinde okuduğumuz; Rabbimiz ile habibi arasındaki kelamı mübareke olan tahiyyatı bizlere hediye getirmiştir.

Bediüzzaman Hazretleri: “Leyle–i Mi'rac, ikinci bir Leyle–i Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar. Şirket–i maneviye sırrıyla, inşallah her biriniz kırkbin dil ile tesbih eden bazı melekler gibi, kırk bin lisan ile bu kıymetdar gecede ve sevabı çok bu çilehanede ibadet ve dualar edeceksiniz ve hakkımızda gelen fırtınada binden bir zarar olmamasına mukabil, bu gecedeki ibadet ile şükredersiniz.” demiştir.

İşte bu mübarek geceyi fırsat bilip, kuranla ve zikirle ve namazla meşgul olmanın kadir gecesi gibi ehemmiyetli olduğunu bildirir Davet Radyo Ailesi olarak leyle-i miracınızı gönülden tebrik ederiz.

 

#DavetRadyo #Miraç #İsraveMirac

Okunma 2130 defa Son Düzenlenme Çarşamba, 10 Mart 2021 03:12

Ortam

Cevşe'ül Kebir Duası ve Türkçe Anlamı Dinle Davet Radyo

Hakkımızda

 • Davet Radyo,

  Gaziantep ilimizden (FM 91.0 Frekansından) yayınlarını sürdüren, yerel bir radyo istasyonudur.
  Yayın alanı sınırları içerisinde yaşayan, halkımızın maddi ve manevi değerlerine katkıda bulunmayı amaç edinmiş ender,
  saygın ve güçlü bir medya kuruluşudur.

İletişim

Seferpaşa Mah. Dayı Ahmet Ağa Sok. No:42 Katmerci Apt. Kat:2
Şahinbey, Gaziantep 27400
Türkiye
Mobile: +90 (531) 923 99 98
davetradyo.com.tr

Notlar

 • Her şey mânen Bismillâh der. Allah nâmına Allah’ın ni’metlerini getirip bizlere veriyorlar. (RNK)